Sanatorium Jablunkov, a.s.
Drobečková navigace

Úvod > Park > Návštěvní řád parku

Návštěvní řád parku

Návštěvní řád parku Sanatoria Jablunkov, a.s.

 1. Celý Park včetně všech objektů na jeho území tvoří kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 36258/8-2328.
 2. Primárním účelem parku je podpora léčby pacientů hospitalizovaných v Sanatoriu Jablunkov. Návštěvníci by měli pamatovat na to, že se pohybují v prostředí s jistým stupněm rizika
 3. Park je přístupný pro návštěvy v době od 7:00 do 19:00 hod. Správce si vyhrazuje právo dočasného uzavření parku. Větší skupiny (nad 10 osob) jsou povinny hlásit návštěvu předem
 4. V Parku není návštěvníkům dovoleno:
  • Vjíždět s vozidly, vyjma vozidel s povolením Sanatoria Jablunkov
  • Jezdit na kolech mimo asfaltové plochy. Jízda na kolečkových bruslích a skateboardech je zakázána v celém Parku
  • Zdržovat se v areálu mimo otevírací dobu
  • Kouřit, požívat alkohol a psychotropní látky
  • Vstupovat se psy a jinými zvířaty
  • Dětem do 15 let pohybovat se bez odpovědného dozoru dospělé osoby
  • Vstupovat do porostů, trávníků (vyjma posečených), vodních a pěstebních ploch a služebních prostor
  • Poškozovat rostliny a zcizovat je včetně jejich částí (řízky, rouby, květenství, apod.)
  • Poškozovat a znečišťovat sochy, budovy a vybavení
  • Znečišťovat porosty a vodu, tábořit a zakládat ohně, koupat se v jezírcích, stavět hráze v řece Lomné
  • Rušit klid, obtěžovat ostatní návštěvníky hlukem
  • Zhotovovat fotografie a filmové záběry pro komerční využití bez souhlasu správce
 5. Dozor nad dodržováním Návštěvního řádu provádí zaměstnanci Sanatoria Jablunkov. Tito jsou oprávnění vykázat návštěvníky, kteří nedodržují návštěvní řád v plném rozsahu
 6. Závažné porušení návštěvního řádu bude pokutováno Městskou policií Jablunkov dle platného sazebníku.

Tento návštěvní řád je platný od 4.7.2013

Ing. Jan Zawada
Ředitel Sanatoria Jablunkov, a.s.

Návštěvní řád (PDF)