Sanatorium Jablunkov, a.s.
Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > Podávání stížností

Podávání stížností

Vážená paní, vážený pane,

stížnost je právem každého pacienta nebo jeho blízkých vyjádřit svoji případnou nespokojenost s průběhem hospitalizace.

Postup podání stížnosti

Stížnost je možno podat proti postupu Sanatoria Jablunkov, a.s. při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.

Osoby oprávněné k podání stížnosti

  1. Pacient
  2. Zákonný zástupce pacienta
  3. Osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  4. Osoba zmocněná pacientem

Stížnost je nutno podat v písemné formě a to buď osobně řediteli na sekretariátu Sanatoria Jablunkov, a.s., nebo poštou na adresu Sanatorium Jablunkov, a.s., Alej míru 442, 739 91 Jablunkov

Další možnosti podání stížnosti v běžné pracovní době (pondělí až pátek, 7:00-15:00 hod) telefonicky na tel. č. +420 777 794 423 – ředitel zařízení, v době mimo uvedené hodiny lze stížnost telefonicky podat službu konajícímu lékaři na tel. č. +420 558 347 291 – kl. 285. V tomto případě má službu konající lékař povinnost předat stížnost první pracovní den na sekretariát k běžnému postupu řešení. Urgentní záležitosti řeší dle jejich povahy operativně ihned, případně telefonicky s ředitelem. Pro vyloučení nepřesností telefonického sdělení bude volající upozorněn na nutnost následného zaslání textu stížnosti písemnou nebo elektronickou formou.

Stížnost je taktéž možno podat elektronickou poštou na adresu: reditel@sanatorium-jablunkov.cz

Ing. Jan Zawada

Ředitel Sanatoria Jablunkov a.s.