Sanatorium Jablunkov, a.s.
Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > Podávání námětů a pochval

Podávání námětů a pochval

Vážená paní, vážený pane,

v případě, že máte nějaký podnět nebo připomínku ke kvalitě služeb poskytovaných Sanatoriem Jablunkov a.s., budeme rádi, pokud nám je sdělíte. Se svým problémem se můžete obrátit na vrchní sestru, hlavní sestru nebo primáře oddělení.

Způsoby podávání stížností, podnětů, připomínek a pochval:

  1. V písemné formě a to buď osobně řediteli na sekretariátu Sanatoria Jablunkov, a.s., nebo poštou na adresu Sanatorium Jablunkov, a.s., Alej míru 442, 739 91 Jablunkov
  2. Další možnosti podání stížnosti v běžné pracovní době (pondělí až pátek, 7:00-15:00 hod) telefonicky na tel. č. +420 777 794 423 – ředitel zařízení, v době mimo uvedené hodiny lze stížnost telefonicky podat službu konajícímu lékaři na tel. č. +420 558 357 291 – kl. 285. V tomto případě má službu konající lékař povinnost předat stížnost první pracovní den na sekretariát k běžnému postupu řešení. Urgentní záležitosti řeší dle jejich povahy operativně ihned, případně telefonicky s ředitelem. Pro vyloučení nepřesností telefonického sdělení bude volající upozorněn na nutnost následného zaslání textu stížnosti písemnou nebo elektronickou formou.
  3. Stížnost je taktéž možno podat elektronickou poštou na adresu: reditel@sanatorium-jablunkov.cz

Pokud z nějakých důvodů nechcete svůj problém řešit některým z výše uvedených způsobů, dovoluji si Vás požádat o přímé projednání Vašeho problému se mnou. Zaručuji Vám ochranu Vašich osobních údajů. V případě potřeby jejich použití, bude tak učiněno pouze s Vaším výslovným souhlasem.

Pokud nesouhlasíte s navrhovaným způsobem, můžete využít možnosti zápisu do přiloženého formuláře „Záznam o podání podnětu, připomínky nebo pochvaly“, který se nachází v přihrádce pod schránkou a následně jej vhoďte do schránky na oddělení. (tuto schránku vybírá pověřený pracovník a ošetřující personál nemá k vyplněným formulářům přístup). V tom případě Vás prosím o poskytnutí kontaktu na Vás (telefon, poštovní adresa, e-mail), abychom Vás mohli požádat o doplňující informace (např. čas a místo projednávaného problému, apod.), a také abychom Vás mohli informovat o přijatém řešení.

Anonymní zápisy budou zpracovány jako informativní a budou podkladem pro plánování další kontrolní činnosti.

S poděkováním za spolupráci

Ing. Jan Zawada, ředitel Sanatoria Jablunkov a.s.